FÅ TILBUD PÅ DRONE-RENGJØRING NÅ

Interessert i å få vasket bygningens fasader eller vinduer med en drone?

Send oss en uforpliktende prisforespørsel.

FÅ TILBUD PÅ DRONE-RENGJØRING NÅ

Interessert i å få vasket bygningens fasader eller vinduer med en drone?

Send oss en uforpliktende prisforespørsel.

Dronetjenester

Rengjøring av vinduer og fasader på høye bygg

Vindusvask

Kommersiell vindusvask på høye bygg kan være svært tidkrevende. KTV Working Drone har utviklet en ny og mer effektiv og tryggere metode å tilby høyhusvask på, som også anses som raskere og dermed reduseres kostnadene.

Fasaderengjøring

Mange fleretasjesbygg skaper utfordringer og blir ofte krevende for profesjonelle renholdere som må følge strenge sikkerhetsprotokoller. Dette gjør slike tjenester komplekse. Fasader kommer i alle mulige forskjellige materialer f.eks. glass, stein, kobber, kompositt aluminiumsplater, rustfritt stål med mer, hvor alle overflatene krever forskjellige metoder og krav for å få dem rengjort.

Vindu & Fasade-rengjøring med drone

Den siste utviklingen innen rengjøring av høyhus og fasade er her

Frem til nå har rengjøring av høyhus og fasader kun blitt utført av profesjonelle renholdsfirma som har spesialisert seg på tilkomstteknikk, jobb med lifter, og for mindre bygg bruker man kostbare stillas eller annet spesial løfteutstyr.

Det har blitt sagt at vask av høyhus er et av de seks farligste yrkene. På grunn av kostnadene utføres disse oppgavene sjeldnere, noe som for eksempel gjør at vinduene blir skitne i lengre perioder.

Fordeler ved bruk av KTV Working Drone

FRANCHISE

MULIGHETER TILGJENGELIG for den rette partner

Bli involvert i den mest innovative forretningsideen som ikke har vært sett i rengjøringsbransjen på mer enn 100 år.

Grunnlagt av KENNET NILSEN

KTV Working Drone utviklet seg fra KTV Group som ble grunnlagt i 1992 av Kennet Nilsen. Fokuset til KTV Groupvar høytrykksspyling.

OM OSS

VÅR HISTORIE OG UTVIKLINGEN av profesjonell RENGJØRING

Det estimerte behovet for fremtidige drone-tjenester er ca

0
droner internasjonalt

Global rekkevidde

KTV Working Drone har avdelinger i over 16 land og mange flere blir lagt til hver måned; alle deler den samme filosofien, sikkerhetspolitikken og de samme strenge kontrollene og prosedyrene i samsvar med internasjonale kvalitetsstandarder ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Uansett hvilket land du bor i, har vi godkjente driftslisenser fra relevante sivile myndigheter og luftfartsmyndigheter for drift av droner med det formål å rengjøre bygninger. Alle våre franchisetakere av er fullt opplært og overholder lokale sivile og luftfartslover.

Vi har stort fokus på HMS og samfunnssikkerhet i våre arbeidsområder. Bruk av droner gir et tryggere arbeidsmiljø, ikke bare for arbeidere, men også for publikum.

KTV WORKING DRONE VEKST

I mange land blir flere og flere droner utplassert for ulike bransjer. Stor  innovasjon fortsetter i mange bransjer. Droner uavhengig av formål blir brakt inn i hverdagen uansett om de flys for moro, militære eller kommersielle årsaker. Det globale dronemarkedet vokser kontinuerlig år etter år.

Ved å bruke en rekke forskjellige løsninger er KTV Working Drone en del av denne veksten som kommersialiserer bruken av droner til rengjøringsindustrien. Ved å bruke et rent vannrensesystem som ikke bare er miljøvennlig, men som ikke legger igjen noen rester eller mineralforekomster  etter fordampning. De andre fordelene med å bruke droner til rengjøringstjenester er at de begrenser skadene som til tider forårsakes av å gå på infrastruktur og tak hvor det til tider kan være nødvendig med spesialutstyr og stillaser, noe som forårsaker ekstra utgifter, forsinkelser og ytterligere kan øke behovet for sikkerhetsprotokoller.

KTV Working Drone gir en komplett kontaktløs løsning som reduserer risikoen i forhold til tradisjonelle metoder. En kontaktløs løsning kan også forbedre den langsiktige faren for bygningskonstruksjoner hvor småulykker til tider er forårsaket uten varsel og kan føre til store reparasjoner mange år etter.

VÅR SIKKERHETS-ERKLÆRING

For ledelsen i KTV Working Drone er sikkerhet av største betydning. Det primære målet er først og fremst å sikre at alle ansatte, partnere og franchiser overholder KTV Working Drones retningslinjer for sikkerhet til enhver tid for å sikre sikker drift hele tiden og redusere risikoen for å bringe merkevaren i vanry eller rettssaker.

KTV Working Drone implementerer nødvendige sikkerhetsprosedyrer / forholdsregler i henhold til sikkerhetsstandardene som er implementert og skissert i selskapets globale rettningslinjer for sikkerhet som inkluderer, men ikke begrenset til, følgende;

 • For å minimere vår påvirkning på miljøet
 • For ikke å skade eller forstyrre uinvolverte personer
 • Ikke å påføre skade på eiendom, bygninger, kjøretøy og andre eiendeler
 • Å alltid operere i henhold til den europeiske GDPR og andre globale retningslinjer for personvern for å behandle informasjon med respekt og forsiktighet og for å overholde slike retningslinjer.


KTV Working Drone vil operere i henhold til den veletablerte kulturen innen luftfart. Selskapet vil ta styrke fra feil, fortsette å lære og vil alltid strebe etter å forbedre selskapet og merkevaren som helhet.

SETTER STANDARDEN FOR ARBEIDSDRONER

KTV Group begynte først å bruke droner kommersielt i Norge for å prøve en ny og mer innovativ måte å utføre rengjøring av vinduer og fasader i høyden.

Tidlig i 2022 ble KTV Working Drone grunnlagt og lansert først i  Norge og nå internasjonalt. Med enestående interesse fra hele verden  har KTV Working Drone raskt vært i stand til å etablere et fotavtrykk i over 16 land, og mange flere vil komme til i løpet av månedene som kommer.

Utviklingen av KTV Working Drone startet helt tilbake i 2015, hvor mange endringer var nødvendig for å gjøre dronen kommersiell. KTV Working Drones FoU-avdeling har utviklet og fortsetter å utvikle en unik drone med skreddersydd og unikt tilpasset utstyr spesialdesignet for rengjøringsutstyr.

Dronen har blitt omfattende testet og kommersialisert for bruk på vindus- og fasaderengjøring, og har vært brukt operativt siden 2020 av KTV Group i Norge.

FREMTIDIG UTVIKLING

Hva er neste?

 • Spraymaling
  Med fortsatt utvikling og nye partnerskap med malingsprodusenter driver vi med slutt-testing til å ha en kommersiell løsning for påføring av maling med droner. Vi håper å lansere dette i 3. kvartal 2022

 • Høyere høyder
  En løsning for å kunne betjene høyder på opptil 600 meter er under testing. Vi håper å få dette lansert i 3.-4. kvartal 2022

 • Beskyttelsesbriller
  Som en del av den økte høydeutviklingen vurderes bruk av vernebriller der ytterligere sikkerhetsprosedyrer vurderes som en del av denne utviklingen og for å overholde lokale sivile myndigheter og luftfartsmyndigheter.

 • Fjernkontrollrom
  Ser vi utover 2022, planlegger KTV Working Drone å lage spesielle kontrollrom der dronepiloter kan betjene droner over hele verden via internett. Dronepilotene vil være i stand til å gi støtte, yte fjernoppgaver, jobbe tryggere og kunne yte spesialisttjeneste der det er tjenestemulighet.

  KTV Working Drones FoU-team tror at fremtidig teknologi vil gjøre alt dette mulig. Slik teknologi og metoder vil være en stor fordel i områder med mye støy, høye/lave temperaturer og andre problemområder. Vi tror at fremtidig teknologi vil gjøre alt dette mulig. Dette vil være en stor fordel i områder med mye støy, høye/lave temperaturer og andre problemområder.

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.
Vi svarer eller tar kontakt så snart som mulig.